เข้าเล่ม

ราคาเข้าเล่ม

   เย็บแม็กติดเทป

   สันเกลียว

  สันกาว

  มุงหลังคา

  สันห่วง (กระดูกงู)

ราคากระดาษ

   เย็บแม็กติดเทป

   สันเกียว

  สันกาว

  มุงหลังคา

  สันห่วง (กระดูกงู)

ราคากระดาษ

Pink Panda Printing

76/15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

วีธีชำระเงิน

 

ธนาคารกสิกร

เลขบัญชี 630-2-22760-6

ชื่อบัญชี อุษาวดี ชนะภัย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขบัญชี 401-821006-7

ชื่อบัญชี อุษาวดี ชนะภัย

 

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 152-439106-5

ชื่อบัญชี อุษาวดี ชนะภัย